Wetenschap

Wetenschap neemt binnen MRON een belangrijke plaats in. Dit betreft zowel wetenschap geïnitieerd vanuit de maatschap radiologie als ondersteuning van wetenschap uit andere vakgroepen. Mede hiertoe is de stichting SWORD in het leven geroepen.

SWORD

De stichting SWORD staat voor stichting Wetenschappelijk Onderzoek RadioDiagnostiek. Naast het stimuleren van research in de beeldvorming van pathologie in de geneeskunde is een tweede activiteit het bevorderen van de opleiding tot radioloog en radiologisch laborant in Twente. Hiertoe verzamelt de stichting gelden, verkregen uit het verzorgen van research onderzoeken voor derden, gelden van de industrie en het organiseren van cursussen voor radiologen.

Op dit moment zijn er verschillende onderzoekers verbonden aan MRON. Dit betreft:

  • dr. Anique Bellos-Grob – onderzoekscoördinator
  • Tim Boers MSc. – promovendus Interventie Radiologie
  • Marije Kamphuis MSc.- promovendus Nucleaire Geneeskunde / Cardiologie
  • Afstudeerders Health Sciences – Radiologie/Nucleaire
  • Master 2 en Master 3 studenten TG – Radiologie/Nucleaire

De verschillende medisch wetenschappelijke onderzoekslijnen zijn hieronder te vinden

Interventie (non-vasculair)

RFA van de schildklier – hoe kan therapie en analyse van therapie beter?

Kwaliteitszorg

Registratie en follow-up van AAA als nevenbevinding.

Registratie en follow-up van long nodi als nevenbevinding

Discrepanties in de neurologie – waardoor komen ze en hoe kom je er vanaf?

Discrepantie registraties in de MSK-Bucky; verschillen tussen de zorgpaden huisarts en SEH?

Inzet van een regionaal PACS – hoe zit dat met efficientie?

Musculoskeletaal

Discrepantie registraties in de MSK-Bucky; verschillen tussen de zorgpaden huisarts en SEH.

Follow-up MRI bij de ROTOR studie

Neurologie

Optimalisatie CT brein kind protocol.

Discrepanties in de neurologie – waardoor komen ze en hoe kom je er vanaf

Ziekte van Meniere

Nucleaire Geneeskunde

Dynamische SPECT – van fantoom tot klinische inzetbaarheid.

Thorax

Registratie en follow-up van long nodi als nevenbevinding.

Vasculaire Interventie

Verschil in metingen carotisstenose CT en duplex.

Nut en noodzaak cirkel van Willis bij carotisdesobstructie.

Ringstripprocedure – wat zeggen de cijfers?

Ziekenhuis breed

Evaluatie van het DCT-Enschede.