Wetenschap

Wetenschap neemt binnen MRON een belangrijke plaats in. Dit betreft zowel wetenschap geïnitieerd vanuit de maatschap radiologie als ondersteuning van wetenschap uit andere vakgroepen. Mede hiertoe is de stichting SWORD in het leven geroepen.

SWORD

De stichting SWORD staat voor stichting Wetenschappelijk Onderzoek RadioDiagnostiek. Naast het stimuleren van research in de beeldvorming van pathologie in de geneeskunde is een tweede activiteit het bevorderen van de opleiding tot radioloog en radiologisch laborant in Twente. Hiertoe verzamelt de stichting gelden, verkregen uit het verzorgen van research onderzoeken voor derden, gelden van de industrie en het organiseren van cursussen voor radiologen.

Medisch wetenschappelijke onderzoekslijnen

 • Prostaatkanker: de mogelijk- en moeilijkheden van MR-echo fusie biopsie
 • Cardiale flow scans (MRI): mismatch tussen MR flow en ventrikel volume bepalingen
 • Ziekte van Ménière: Samenwerking met het Haga en de UT – hoe Ménière optimaal te diagnostiseren
 • Bekkenbodem prolaps: Samenwerking met de UT – Een kantelbaar MRI systeem – Het meenemen van zwaartekracht in beeldgevormde diagnostiek (SAM-studie)
 • Schildklier ablatie: Samenwerking met de UT: Mogelijkheden voor verbetering van de RFA schildklier procedure bij benigne tumoren
 • Myocard perfusie: de route naar een gestandaardiseerde myocard perfusie scan

Gezondheidswetenschappen master stages

 • Discrepantie registratie: hoe in te zetten op betere kwaliteit
 • Nevenbevindingen: opzetten van een gestandaardiseerd protocol
 • Een regionaal PACS: inzet van radiologen en nucleair geneeskundigen

Onderzoekers

Op dit moment zijn er verschillende onderzoekers verbonden aan MRON. Dit betreft:

 • dr. Anique Bellos-Grob – onderzoekscoördinator
 • Tim Boers MSc. – promovendus Interventie Radiologie
 • Marije Kamphuis MSc.- promovendus Nucleaire Geneeskunde / Cardiologie
 • Afstudeerders Health Sciences – Radiologie
 • Master 2 en Master 3 studenten TG – Radiologie