Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Wat is de gemiddelde wachttijd voor een MRI scan?

De gemiddelde wachttijd van een MRI scan is 1 week.

Hoe moet ik mij voorbereiden voor een onderzoek op de afdeling Radiologie?

Voor sommige onderzoeken kan het zijn dat u zich op een bepaalde manier moet voorbereiden. Het kan dan gaan om onderzoeken waarvoor u nuchter moet zijn of met een volle blaas moet komen. Ook zijn er onderzoeken waarvoor u contrast vloeistof moet drinken.  Deze informatie kunt u lezen op de pagina van het betreffende onderzoek. U kunt natuurlijk ook altijd contact op nemen met de afdeling Radiologie.

Hoe kan het dat iemand eerder wordt geholpen dan ik?

Wij proberen iedereen zo snel mogelijk en op het afgesproken tijdstip te helpen. Omdat de tijdsduur per onderzoek verschilt en er in meerdere kamers onderzoeken worden verricht kan het zijn dat een andere patiënt minder lang in de wachtkamer zit dan u. Ook kan het zijn dat er een spoedgeval is waardoor u iets langer moet wachten.

Wat is Radiologie?

Radiologie is het specialisme dat zich bezig houdt met het vaststellen van een diagnose, de aard en locatie van een ziekte door middel van röntgenstraling (bijvoorbeeld röntgenfoto’s of CT scan), geluidsgolven (echografie) of magnetische velden (MRI). Daarnaast kan de radioloog behandelingen uitvoeren zoals dotterbehandelingen, het plaatsen van een stent, of stelpen van een bloeding middels embolisatie. Tevens verricht de radioloog puncties zodat weefselbiopten worden verkregen voor verder onderzoek.

Is röntgenstraling schadelijk?

In principe is röntgenstraling schadelijk, maar de stralingsdosis bij röntgenfoto’s is bij zorgvuldig gebruik niet gevaarlijk voor u. Onze moderne apparatuur werkt met een zo laag mogelijke dosis straling. Ook wordt er gewerkt via het zogenaamde ALARA principe (As Low As Reasonably Achievabe). Dit wil zeggen dat er voor de beantwoording van de vraagstelling het minimum aantal foto’s / opnames wordt vervaardigd met een zo laag mogelijke stralingsdosis. Desondanks is het belangrijk dat er een juiste medische indicatie bestaat om röntgenstraling toe te passen. Tijdens de zwangerschap is voorzichtigheid geboden omdat de vrucht extra gevoelig is voor nadelige effecten van straling.

Zwangerschap en straling

Wanneer u zwanger bent of denkt dit te zijn wordt u geadviseerd om met uw arts te overleggen welk onderzoek het minst stralen belastend is. Zo mogelijk kan onderzoek worden uitgesteld tot na de bevalling of totdat u zeker weet of u zwanger bent.

Allergie of overgevoeligheid voor contrastmiddelen

Als u allergisch bent voor contrastmiddelen of hierover twijfelt dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw behandelend arts of dit kenbaar te maken voordat u het onderzoek ondergaat. Er kan dan gekeken worden naar een alternatieve onderzoeksmethode of er kunnen preventieve maatregelen worden getroffen zodat u toch alsnog het onderzoek veilig kunt ondergaan.

Wat gebeurt er met het resultaat van mijn onderzoek?

Na afloop van het onderzoek worden de resultaten door de radioloog beoordeeld. De uitslag van het onderzoek gaat naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. U ontvangt de officiële uitslag dus van uw behandelend arts. In sommige gevallen is het mogelijk dat de radioloog u een voorlopige uitslag geeft. Er wordt altijd vertrouwelijk met uw medische gegevens om gegaan.

Kan ik mijn onderzoek meenemen naar een ander ziekenhuis?

U kunt tegen een kleine vergoeding een DVD met daarop uw onderzoeken bestellen bij de afdeling Radiologie. Hiervoor moet u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Welke onderzoeken worden op de afdeling Radiologie uitgevoerd?
  • Röntgenfoto’s
  • Echografie
  • CT scan
  • MRI scan
  • Angiografie
  • Mammografie
  • Dexameting

Zie voor algemene informatie over deze onderzoeken de desbetreffende pagina’s onder ‘Onderzoeken’.

Is een verwijzing van een huisarts of specialist verplicht voor een onderzoek of behandeling?

Ja, u heeft altijd een verwijzing van uw huisarts of medisch specialst nodig voor een onderzoek of behandeling op de afdeling Radiologie.