Onderzoek aanvragen

Aanvraagformulieren MST

Via de site tussendelijnen.nl

Aanvraagformulieren SKB

SKB rontgenformulieren kunnen op 2 manieren worden aangevraagd:

1. Het zogenaamde H2 formulier kan worden besteld via het magazijn tel: 0543-544577

2. Onderzoeken kunnen digitaal worden aangevraagd via het HIS (huisartsen informatie systeem) middels ‘Zorgdomein’.

Aanvraagformulieren ZGT:

ZGT rontgenformulieren kunnen per email worden besteld via magazijn@zgt.nl onder vermelding van onderstaande magazijnnummers.

–Rontgenformulier (magazijnnummer 40033237)

-MRI-formulier (magazijnnummer 34088175)