Wetenschap

Wetenschap neemt binnen MRON een belangrijke plaats in. Dit betreft zowel wetenschap geïnitieerd vanuit de maatschap radiologie als ondersteuning van wetenschap uit andere vakgroepen. Mede hiertoe is de stichting SWORD in het leven geroepen.

SWORD

De stichting SWORD staat voor stichting Wetenschappelijk Onderzoek RadioDiagnostiek. Naast het stimuleren van research in  de beeldvorming van pathologie in de geneeskunde is een tweede activiteit het bevorderen van de opleiding tot radioloog en radiologisch laborant in Twente. Hiertoe verzamelt de stichting gelden, verkregen uit het verzorgen van  research onderzoeken voor derden, gelden van de industrie en het organiseren van cursussen voor radiologen.