Evaluatie opleiderskwaliteiten in ZGT

SetQ
In de 1e helft van 2013 heeft de opleiding radiologie in ZGT een zogenaamde SetQ evaluatie laten verrichten.

SETQ (System of Evaluation of Teaching Qualities) meet opleiderskwaliteiten van individuele opleiders. Er zijn vijf zogenaamde opleidingsaspecten waarop zij worden geëvalueerd, te weten: het opleidingsklimaat, de bejegening van de a(n)ios, de communicatie over leerdoelen/verwachtingen, het geven van feedback aan de a(n)ios en toetsing van de a(n)ios. Evaluatie vindt plaats op basis van vragenlijsten. Er is een vragenlijst voor a(n)ios en een (zelfevaluatie) vragenlijst voor opleiders. De uitkomsten van de SetQ kunnen opleiders ondersteunen bij het verbeteren van het opleiden en superviseren van hun toekomstige collega’s.

Goede resultaten
Op alle vijf opleidingsaspecten scoorde ZGT significant boven het landelijk gemiddelde (zie onderstaande tabel).

Hoe verder?
Onder vakkundige begeleiding van een externe coach zijn de resultaten open en transparant besproken binnen de opleidersgroep ZGT. Naast de terugkoppeling van sterke punten is natuurlijk vooral aandacht besteed aan de geformuleerde verbeterpunten. Zo werken wij op groepsniveau en op individuele basis aan verdere kwaliteitsverbetering van onze radiologie-opleiding.