Welkom

Maatschap Radiologie Oost-Nederland

“service, kwaliteit en veiligheid”

De visie op de zorg is de laatste jaren door het wisselende politieke klimaat, marktwerking en aanbod versus vraag gestuurde zorg aan veranderingen onderhevig. Daarbij zijn drie belangrijke actoren actief: veiligheid, kwaliteit en kosten. Deze ontwikkelingen geven aanleiding tot discussie betreffende minimum productieaantallen en het verdelen van complexe laagvolume zorg, maar hebben ondermeer ook geleid tot selectief inkopen van zorg door de zorgverzekeraars.In de radiologie zien we hoe onder invloed van de actor kwaliteit de orgaangerichte specialisatie zich ontwikkelt. Dit heeft inmiddels landelijk vorm gekregen in het opleidingscurriculum.

Onafhankelijk van elkaar groeide bij de maatschappen radiologie MST, SKB en ZGT het besef dat de afzonderlijke maatschappen onvoldoende volume hadden in zowel het aantal radiologen als in de productie per vakgebied om een orgaangerichte specialisatie volwaardig te kunnen vormgeven. Door fusie waarborgen wij kwalitatief hoogwaardige radiologische zorg voor alle aanvragers en patiënten in de regio. Dit resulteert in een regiomaatschap radiologie onder één bestuur in zowel financiële als organisatorische zin: Maatschap Radiologie Oost-Nederland (MRON).

De verschillende radiologen houden één van de ziekenhuizen als vaste standplaats zodat herkenbare aanwezigheid en aanspreekbaarheid gewaarborgd blijft.Radiologen uit de verschillende ziekenhuizen hebben orgaansecties gevormd. Op termijn zullen zij ook locatieonafhankelijk onderzoeken uit de diverse ziekenhuizen beoordelen, “the best man for the job”. Deze orgaansecties geven het vak kwalitatief verder inhoud en zorgen voor uniforme protocollen in de regio.

Zowel MST als ZGT leidt reeds artsen op tot volwaardig radioloog. Door integratie van de opleidingen kunnen wij deze, inclusief differentiaties en fellowships, op het hoogste niveau aanbieden.

De doelstelling van MRON is om aan gezondheid en welbevinden bij te dragen door iedere patiënt tegen een reële kostprijs radiologische zorg te leveren op een kwalitatief hoogwaardige, innovatieve, veilige en klantgerichte wijze. Deze zorg is afgestemd op de wensen van verwijzers en patiënten. Wij hechten daarbij grote waarde aan respect en verantwoordelijkheid ten opzichte van de patiënt en iedereen om ons heen. Onze houding en onze wijze van handelen zijn integer en collegiaal. Onze medewerkers worden ondersteund en gestimuleerd in individuele ontplooiing en opleiding. Onze prioriteit is zorg tijdig en zonder wachten te leveren. Dat bereiken wij met inzet, motivatie en betrokkenheid.

MRON is zich er van bewust dat naast verantwoordelijkheden betreffende service, kwaliteit en veiligheid zij ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om de kosten van de zorg te beheersen. Hiertoe wil de maatschap in samenwerking met de ziekenhuizen graag nieuwe initiatieven ontwikkelen.